Løsninger

Vores erfaringer med bilflåder i både offentlige og private virksomheder, giver os et optimalt udgangspunkt til at kunne tilbyde de rigtige løsninger, samt hjælpe vores kunder til at træffe beslutninger baseret på fakta og data.

Smart ladestander

Ved overgang til elbiler er en af de store omkostninger, etablering af infrastrukturen til ladestandere.

Ved mange bygninger er der ikke den nødvendige el kapacitet ved etablering af flere ladestandere. Ved etablering af f.eks. 5 ladestandere skal der enten føres kabler med den nødvendige mængde Amp eller skal ladestanderne deles om den kapacitet der er tilstede.

Med vores Smart Ladestander vil opladning af bilerne blive prioriteret i forhold til hvornår de skal køre igen eller hvor mange reservationer der er på bilerne.

Flådeoptimering

Det handler om at din bilflåde bruges rigtig.

Kørselsbehov og adfærd ændres konstant i din bilflåde. Hvis der er biler på flere lokationer, vil der på nogle lokationer være mangel på køretøjer og på andre for mange. Det kan også være at nogle køretøjer køre mange og lange ture mens et ligende køretøj på en anden lokation sjældent køre. Der er mange scenarie så et effektivt værktøj til optimering af flåden er et must.

Vores løsning har indbygget en flådeoptimeringsfunktion der tager højde for disse scenarier og du har løbende mulighed for at optimerer jeres bilflåde til et nuværende behov.

Grøn omstilling

Grøn omstilling handler om reducering af CO2 udslip og skabe et renere miljø – her er bilflåden et nemt område at starte på.

Mange virksomheder er blevet pålagt ved lov at skulle kunne dokumenterer sin CO2 udledning, samt have et ønske at nedbringe denne. Her indgår organisationens bilflåde, der ofte er baseret på biler med fossilbrændstof. At udskifte bilfåden med elbiler er ikke altid muligt men for at kunne træffe denne beslutning indgående kendskab til hvordan bilflåden bruges samt at kunne indhente data og dokumenterer fremtidig adfærd og udslip.

Med vores løsning og og mangeårige erfaringer kan vi hjælpe Jer med at få et fuldstændigt billede af Jeres flåde og hvordan i gennemfører en grøn omstilling.

Adfærdsalarmer

Med vores løsning kan du modtage alarmer, som er vigtige for Jer, fra bilen. 

Alarmer fra en bil kan have forskellige formål. Det kan være alarmer af sikkerhedsmæssige årsager som kollision, manglende 12v på bilerne eller måske driftsorienteret alarmer som overkørte kilometer ved f.eks. leasing aftaler.

Det kan også være alarmer der er mere kritiske i forhold til overholdelse af grønne målsætninger som kørselsmønster – overholdelse af hastighed, overdrevet acceleration, hårde opbremsninger m.m.